<

Liveshow 50 Năm Tiếng Hát Danh Ca Trang Mỹ Dung

Liveshow 50 Năm Hành Trình Nghệ Thuật | Danh Ca Trang Mỹ Dung (Full) Track List: 01. Hai Mùa Mưa 02. Buồn Ga Nhỏ 03. Xác Pháo Nhà Ai 04. Kiếp Cầm Ca 05. Đêm Tâm Sự 06. Khuya Nay Anh Đi Rồi 07. Chiều Thương Đô Thị 08. Mưa Đêm Tỉnh Nhỏ 09. Buồn Trong Kỷ Niệm 10. Xin Thời Gian Qua Mau 11. Tình Đêm Phố Cũ